Προστασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση της σελίδας: https://nwo.gr

Τα δικαιώματά σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

webmaster@nwo.gr

 1. Πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους.
 2. Διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων.
 3. Διαγραφή των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από εμάς.
 4. Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων εάν δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να διαγράψουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων.
 5. Αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση με εμάς.
 6. Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εσάς ανά πάσα στιγμή.

Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:

 1. Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας
 2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία μιας σύμβασης μαζί σας.
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπερισχύον νόμιμο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.

Διαγραφή δεδομένων

Τηρούμε τις αρχές της προστασίας δεδομένων. Επομένως, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται εδώ ή όπως ορίζονται από τις διάφορες περιόδους αποθήκευσης που προβλέπονται από το νόμο. Μετά τη διακοπή του αντίστοιχου σκοπού ή τη λήξη αυτών των προθεσμιών, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αποκλείονται τακτικά ή θα διαγράφονται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

Συλλογή γενικών πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες γενικής φύσης καταγράφονται αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα Cookie. Αυτές οι πληροφορίες (αρχεία καταγραφής διακομιστή) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ιστού, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου και τα παρόμοια. Πρόκειται αποκλειστικά για πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομο σας.

Αυτές οι πληροφορίες είναι τεχνικά απαραίτητες για την σωστή παράδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας που έχετε ζητήσει και είναι υποχρεωτικές όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Διασφάλιση σύνδεσης χωρίς προβλήματα στον ιστότοπο μας.
 2. Διασφάλιση της ομαλής χρήσης της ιστοσελίδας μας.
 3. Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος.
 4. Για περαιτέρω διαχειριστικούς σκοπούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας από τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εξαγάγουμε προσωπικά συμπεράσματα. Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι μόνο ο υπεύθυνος φορέας και, εάν είναι απαραίτητο, ο επεξεργαστής.

Ανώνυμες πληροφορίες αυτού του είδους μπορούν να αξιολογηθούν στατιστικά από εμάς προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο ιστότοπός μας και η τεχνολογία πίσω από αυτήν.

Cookies

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε επίσης τα λεγόμενα “Cookies”. Τα Cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται στον σκληρό σας δίσκο από διακομιστή ιστότοπου. Αυτό μας δίνει αυτόματα ορισμένα δεδομένα όπως Διεύθυνση IP, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση προγραμμάτων ή τη μεταφορά ιών σε έναν υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στα Cookie, μπορούμε να κάνουμε την πλοήγηση πιο εύκολη για εσάς και να επιτρέψουμε την προβολή του ιστότοπού μας σωστά.

Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους ή θα συνδεθούν με προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Φυσικά, μπορείτε επίσης να δείτε τον ιστότοπό μας χωρίς Cookie. Τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο ρυθμίζονται τακτικά ώστε να δέχονται Cookie. Γενικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη ότι μεμονωμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των Cookies.

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε Cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα Cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον Cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το Cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα Cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα Cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα Cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα Cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Κρυπτογράφηση SSL

Προκειμένου να προστατέψουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ. SSL) μέσω HTTPS.

Λειτουργία σχολίων

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Αυτό είναι για την ασφάλειά μας, καθώς μπορούμε να διωχθούμε για παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, ακόμα κι αν δημιουργήθηκε από χρήστες.

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ:

https://automattic.com/privacy/

Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουδήποτε είδους ερωτήσεις μέσω E-Mail ή φόρμας επικοινωνίας, μας δίνεται άδεια και την εθελοντική συγκατάθεσή σας για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μας. Απαιτείται έγκυρη διεύθυνση E-Mail για αυτό. Αυτή χρησιμοποιείται για την εκχώρηση του αιτήματος σας και στη συνέχεια την απάντησή του. Η προδιαγραφή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματος σας και για πιθανές ερωτήσεις μας. Αφού ολοκληρωθεί το αίτημά σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν Cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ενσωματωμένα βίντεο YouTube

Ενσωματώνουμε βίντεο YouTube σε ορισμένους από τους ιστότοπούς μας. Ο χειριστής των αντίστοιχων προσθηκών είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με την προσθήκη YouTube, δημιουργείται σύνδεση με διακομιστές YouTube. Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube ενημερώνεται ποιες σελίδες επισκέπτεστε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να παρακολουθεί και να αποθηκεύει τους ιστότοπους που έχετε ήδη επισκεφτεί. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε αν πριν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο YouTube, ο πάροχος χρησιμοποιεί Cookie που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Εάν έχετε απενεργοποιήσει την αποθήκευση Cookie για το πρόγραμμα διαφημίσεων Google, δεν θα χρειαστεί να υπολογίζετε τέτοια Cookie όταν παρακολουθείτε βίντεο YouTube. Ωστόσο, το YouTube αποθηκεύει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα Cookie. Εάν θέλετε να το αποτρέψετε, πρέπει να αποκλείσετε την αποθήκευση των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο “Youtube” μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι διαδικασίες έχουμε υιοθετήσει για την παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

Απαιτήσεις δημοσιοποίησης κανονιστικών ρυθμίσεων

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Αλλαγή των κανονισμών προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει για την επόμενη επίσκεψή σας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας θα σας αποσταλλούν στο E-Mail που χρησιμοποιήσατε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα E-Mail ή επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας:

webmaster@nwo.gr